เริ่ม 3 ม.ค. 66 คุมเข้ม ภาชนะพลาสติกสำรับอาหาร ต้องได้มาตรฐาน มอก.

11อันตราย พบลักลอบใส่ใน “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
พฤศจิกายน 7, 2022
การพัฒนองค์กร (Organization Development : OD) ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
ธันวาคม 9, 2022

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมประกาศให้ “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้มาตรฐาน เพิ่มเติมอีก 5 รายการ แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำเฉพาะชั้นที่สัมผัสกับอาหาร เนื่องจากเป็นภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ เช่น สารตั้งต้นที่ใช้ทำพลาสติกโลหะหนักที่อยู่ในสารเติมแต่ง หรือสีที่ใช้ทาเคลือบภายนอก เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 3 ม.ค. 66

  1. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
  2. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนตพอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
  3. ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารที่ทำจากคคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีนและไสรีน-อะคริโลไนไทรล์
  4. ภาชนะพลาติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่น (ใช้ซ้ำได้)
  5. ภาชนะพลาติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว

พร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า จะต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำและนำเข้า หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฏหมาย กรณีทำโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Contact us
Facebook : TP Consults and Training

E-Mail : info@tp-consults.com

Tel : 02-114-7193